Όροι & Προϋποθέσεις

Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας της WWW.SOLOBEER.GR και της SHOP.SOLOBEER.GR, καταχωρημένα ονόματα χώρου κατόπιν αδείας της εταιρίας GrapesandGratification Μον. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, 71201, οδός Μαχαιριώτου, αρ. 4, Ηράκλειο Κρήτης υπόκειται στους ακόλουθους όρους , την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της και κάθε αναθεώρησή τους και συνεπώς πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση των όρων χρήσης. Η SOLOBEER.GR μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης ενημερώνοντας την παρούσα ανάρτηση.


1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της SHOP.SOLOBEER.GR , αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό της δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις διατάξεις του Νόμου 2121/93 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης, η χρήσης τους για εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της SOLOBEER.GR .

2. Η SHOP.SOLOBEER.GR λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η SOLOBEER.GR δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται απέναντι στους χρήστες, ή τρίτους για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

3. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες (ιστοσελίδες) μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για διευκόλυνση των χρηστών επισκεπτών. Η SHOP.SOLOBEER.GR δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση ζημία των χρηστών επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links), ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε άλλη ιστοσελίδα.

4. Η SHOP.SOLOBEER.GR δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών - επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων) στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ.).

5. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της SHOP.SOLOBEER.GR ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της.

6. Η SHOP.SOLOBEER.GR δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards), ή ομάδων συζήτησης (chat), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της, καθώς και για κάθε μεταδιδόμενη πληροφορία ή οποία διαθέτει ανακριβές, εσφαλμένο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, πορνογραφικό και υβριστικό περιεχόμενο. Απαγορεύεται η μετάδοση και προσάρτηση παρόμοιων μηνυμάτων ή πληροφοριών, καθώς και όσων επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν αστική ή ποινική ευθύνη. Η SHOP.SOLOBEER.GR δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό και πληροφορίες.

7. Η SHOP.SOLOBEER.GR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει τροποποιεί ή και να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία περιλαμβάνεται σε αυτή χαρίς καμία προείδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

8. Η SHOP.SOLOBEER.GR θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων και των πελατών της.

9. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών της SOLOBEER.GR και δεν ισχύει για κάθε πληροφορία που μπορεί να συλλέγεται ή να υποβάλλεται σε οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου των άλλων ιστοτόπων για το πώς συλλέγουν, χρησιμοποιούν ή αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες.

 10. Όροι της πώλησης

10.1. Με την παραγγελία, συμφωνείτε να αγοράσετε ένα προϊόν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Αποστέλλουμε συνήθως προϊόντα μόνο σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παραδόσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα, επικοινωνώντας με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Ανάλογα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την πώληση ορισμένων προϊόντων. Θα ειδοποιηθείτε μέσω e-mail σε περίπτωση ενός τέτοιου προβλήματος.

10.2. Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας, η συνολική παραγγελία θα εμφανιστεί, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων του αιτήματός σας. Αν έχετε προχωρήσει στο στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, θα πρέπει να συνδεθείτε με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για να ολοκληρώσετε την πληρωμή του τιμήματος.

10.3 Σε περίπτωση που υπάρχει μια απρόσμενη έλλειψη προϊόντος, για οποιοδήποτε λόγο, σε ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει ή αν το προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά το χρόνο παράδοσης, ή σε περίπτωση που υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επικοινωνήσει μαζί σας, είτε μέσω e-mail, ή θα σας καλεί άμεσα, μέσω ενός από τους εκπροσώπους της για οποιαδήποτε τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας.

10.4 Προκειμένου να εφαρμοστεί μια συναλλαγή με τη SOLOBEER.GR πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες κάτω των 18 ετών δεν θα πρέπει να ανταλλάσσουν δεδομένα και άλλες πληροφορίες μαζί μας. Όταν κάνετε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείτε και ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων.

10.5 Επισημαίνεται ότι, λόγω της φύσης των προϊόντων μας, τα οποία μπορούν να καταστραφούν ή να λήξουν σύντομα, είναι ευθύνη του πελάτη να ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος ή στην ιστοσελίδα μας. Ομοίως, ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τα προϊόντα μετά την παράδοσή τους στον μεταφορέα. Επιπλέον, λόγω της φύσης των προσφερόμενων προϊόντων, δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραληφθεί από τον πελάτη αν έχει συμφωνηθεί πώληση με μετρητά, ή αν δεν παραλάβετε την παραγγελία από το κέντρο διανομής μας κατά τη συμφωνημένη ημέρα της παράδοσης, λόγω δικής σας υπαιτιότητας.

10.6 Όλα τα είδη προορίζονται για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση, εκτός από την περίπτωση των επαγγελματιών (εμπόρων λιανικής πώλησης / πελάτες Β2Β), οι οποίοι πρέπει να τηρούν κάθε φορολογική υποχρέωση και έχουν εγκριθεί ως B2B (Business to Business ) πελάτες της SOLOBEER.GR.

10.7 Οι χρήστες που εγγράφονται στην ιστοσελίδα μας ως επαγγελματίες φέρουν την ευθύνη για την ορθότητα και τη νομιμότητα των στοιχείων που δηλώνουν, καθώς και για την πραγματοποίηση συναλλαγών. Με την εγγραφή σας ως επαγγελματίας δηλώνετε επίσημα στην eταιρεία μας ότι: α) Eίστε ή έχετε το δικαίωμα να εκπροσωπείτε το νομικό πρόσωπο σε αυτή τη συναλλαγή και ότι δεσμεύεστε πρόσωπικα και β) ότι είστε προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε φορολογική σας υποχρέωση και κάθε υγειονομική διάταξη που ισχύει για την επιχείρησή σας, τους κανόνες για την αποθήκευση, τη διατήρηση και τη μεταπράτηση των προϊόντων.

10.8 Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα λάβετε ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι έχουμε λάβει και επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας. Η σύμβαση αγοράς του προϊόντος θα θεωρείται καταρτισμένη μόνο αφού έχει εγκριθεί η πληρωμή σας και το ποσό έχει χρεωθεί στην πιστωτική σας κάρτα, χρεωστική κάρτα ή στο λογαριασμό PayPal, ή έχει πιστωθεί το συνολικά οφειλόμενο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μας.

 

11. Τιμολόγηση

11.1. Οι χρήστες της ιστοσελίδας συναινούν ότι η SOLOBEER.GR διατηρεί το γενικό δικαίωμα να αλλάξει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιήσει τις αναγραφόμενες τιμές στην ιστοσελίδα και να αλλάξει ή να αποσύρει τις προσφορές ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, οι οποίοι θα ενημερωθούν σχετικά με την τρέχουσα τιμή μέσω της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα μας.

11.2. Όλες οι τιμές είναι σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα έξοδα αποστολής θα χρεώνονται επιπλέον και θα ειδοποιείστε για το κόστος τους. Τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύψουν θα εμφανίζονται με σαφήνεια και θα περιλαμβάνονται στο «Συνολικό Κόστος», όπως, για παράδειγμα, για ειδική επισήμανση, ή επιπλέον συσκευασία.

 

12. Παράδοση των προϊόντων

12.1 Η εταιρεία μας προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους παραλαβής και παράδοσης των προϊόντων για την εξυπηρέτησή σας. Όταν κάνετε την παραγγελία σας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε πώς θέλετε να λάβετε ή πώς θέλετε να σας στείλουμε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει. Ανάλογα με τον τρόπο που έχετε επιλέξει, θα υπολογίζεται το συνολικό τελικό κόστος της παραγγελίας σας. Το κόστος αυτό θα περιλαμβάνεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

 

12.2 Ο χρόνος, τα μέσα, ο τόπος παραλαβής / παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας σας εξαρτάται από την οριστικοποίησή της, καθώς και την επιβεβαίωση της παραγγελίας με e-mail.

i) Μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας από το Κέντρο Διανομής μας στο Ηράκλειο, Μαχαιριώτου 4, 71201 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δηλαδή Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 18:00 εκτός αργιών.

ii) Σε περίπτωση που επιθυμείτε η παραγγελία σας να αποσταλεί σε μια υποδειχθείσα διεύθυνση παράδοσης, η παράδοση θα πραγματοποιείται:

α) Με συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, όπως για παράδειγμα η DHL Express ή η ACS Courier. Οι συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρίες λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την έγκαιρη παράδοση της παραγγελίας με βάση το βασικό χρονοδιάγραμμα παράδοσής τους. Η εταιρία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε το χρόνο άφιξης, ούτε τον ακριβή χρόνο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων, δεδομένου ότι εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις μεταφορικές εταιρίες που συνεργαζόμαστε. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που προκαλούνται από ανωτέρα βία ή απρόβλεπτα συμβάντα ή γεγονότα πέραν του ελέγχου της. Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την ορθή παράδοση της παραγγελίας σας στο μεταφορέα και, από εκείνο το σημείο η ευθύνη βαρύνει τον αγοραστή με την επιφύλαξη του άρθρου 524 ΑΚ. Το κόστος μεταφοράς ορίζεται από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε εταιρείας μεταφοράς, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τα όποια κόστη μεταφοράς και η οποία μπορεί να τροποποιήσει τις σχετικές τιμές ανά πάσα στιγμή. Η SOLOBEER.GR δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή των τιμών. Οι χρήστες της SOLOBEER.GR συναινούν στο δικαίωμα της εταιρείας μας να αντικαθιστά ελεύθερα τις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρίες, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

β) Με όχημα της εταιρείας μας, μόνο για παραδόσεις εντός Κρήτης. Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την έγκαιρη παράδοση της παραγγελίας στον αγοραστή. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης, ούτε τον ακριβή χρόνο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που προκαλούνται από ανωτέρα βία ή απρόβλεπτα συμβάντα ή γεγονότα πέραν του ελέγχου της. Σε περίπτωση καθυστέρησης η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επικοινωνήσει μαζί σας.

γ) Με παραλαβή από το Κέντρο Διανομής μας επί της οδού Μαχαιριώτου 4, 71201, Ηράκλειο Κρήτης. Σε αυτή την περίπτωση, ή σε περίπτωση κατάθεσης του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, καθώς και στην περίπτωση της αντικαταβολής, παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η εταιρεία μας διατηρεί την κυριότητα των αγαθών που αγοράζετε μέχρι την πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος αγοράς.

12.3. Εάν δεν είστε στη διεύθυνση παράδοσης για να λάβετε το δέμα σας κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο διανομέας θα αφήσει ένα ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες για το πώς να παραλάβετε την παραγγελία σας. Στην περίπτωση αυτή, ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων έχει μεταβιβαστεί στον αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη την ευπάθεια των εμπορευμάτων.

12.4. Επίσης, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα προϊόντα που παραδίδονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορεί να υπόκεινται σε εκτελωνισμό και τους σχετικούς δασμούς. Η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που μπορούν να προστεθούν σε αυτές που υπόκεινται σε διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιες μπορεί να είναι αυτές οι χρεώσεις. Αντιθέτως, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να μάθει τις χρεώσεις της χώρας του και για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να ελέγξετε το ύψος τους πριν από την παραγγελία σας στην ιστοσελίδα μας.

12.5. Αν το προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο για λόγους ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτους λόγους για περισσότερο από 30 ημέρες (μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας), για παράδειγμα λόγω ελλείψεων στην παραγωγή ή αδυναμία του μεταφορέα να εκπληρώσει την αποστολή, η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει. Θα σας προτείνει ένα προϊόν από μια διαφορετική κατηγορία ή διαφορετική εταιρία. Αν δεν συμφωνείτε να προχωρήσετε σε μια άλλη αγορά, θα σας γίνει πλήρης και άτοκη επιστροφή χρημάτων εντός 30 ημερών.

 

13. Πληρωμές

13.1. Για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, η εταιρεία μας προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής α) μέσω πιστωτικής κάρτας, β) μέσω τρίτου online πάροχου υπηρεσιών πληρωμών, όπως το PayPal , γ) μέσω αντικαταβολής μόνο για την Κρήτη και δ) μέσω καταβολής μετρητών, η οποία ισχύει για την παραλαβή από το Κέντρο Διανομής μας. Δεν είναι δυνατόν να συνδυαστούν διαφορετικές μέθοδοι πληρωμής για μια παραγγελία.

13.2. Δεχόμαστε πληρωμές με VISA, VISA Debit, MasterCard, Maestro και PayPal. Δεχόμαστε, επίσης, τα μετρητά στην περίπτωση παραλαβής από το Κέντρο Διανομής μας. Δεχόμαστε επίσης τις τραπεζικές συναλλαγές. Δεν δεχόμαστε επιταγές ως μέσο πληρωμής για τις αγορές σας.

 

14. Καταγγελία

14.1. Πιστεύουμε ότι «η καλή μπύρα είναι ανθρώπινο δικαίωμα». Για αυτό το λόγο στόχος μας είναι να παρέχουμε 100% ικανοποίηση στους πελάτες μας. Ελέγξτε τα προϊόντα κατά την παραλαβή. Εάν λάβετε ένα ελαττωματικό προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

14.2. Όλοι οι χρήστες που εκτελούν συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ως έμποροι ή καταναλωτές, είναι σε θέση να ακυρώσουν κάθε συναλλαγή εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας τους, στέλνοντας εντός της ανωτέρω προθεσμίας δήλωση καταγγελίας με ηλεκτρονικό μήνυμα.

14.3 Δεδομένου ότι τα προϊόντα μας λήγουν σύντομα ή είναι ευπαθή και επομένως ευάλωτα προϊόντα, σας ενημερώνουμε ότι ορισμένα προϊόντα μπορούν νομικά να εξαιρούνται από το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

α) Οι επιστροφές οφείλουν να λαμβάνουν χώρα εντός 14 ημερών το αργότερο από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης (δηλαδή, από την αποστολή του σχετικού e-mail) με την αποστολή των εμπορευμάτων υπό την ευθύνη και τα έξοδα σας στο Κέντρο Διανομής μας στο Ηράκλειο.

β) Για να γίνει αποδεκτή η επιστροφή, το προϊόν που θέλετε να στείλετε πίσω στην εταιρεία μας θα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθη. Πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, θα πρέπει να είναι πλήρες σε άθικτη την αρχική του συσκευασία με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πρέπει να έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.

γ) Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση Μαχαιριώτου 4, 71201 Ηράκλειο Κρήτης και να συνοδεύονται από: α) την απόδειξη λιανικής / το Τιμολόγιο πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής, μαζί με τη δήλωση καταγγελίας (ακόμα και αν έχεη ήδη σταλεί σε μας μέσω e-mail) .

δ). Αν οι προϋποθέσεις των παραγράφων β) και γ) ανωτέρω πληρούνται, η επιστροφή του ποσού που έχετε ήδη πληρώσει, θα πραγματοποιηθεί απευθείας από εμάς ή σε συνεργασία με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μας ή με άλλο τρόπο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο. Σε περίπτωση που μπορείτε να πάρετε μια επιστροφή χρημάτων μέσω παρόχου πληρωμών τρίτων (όπως το PayPal, πιστωτική κάρτα κλπ για παράδειγμα) μπορεί να χρεωθείτε με την προμήθεια του συγκεκριμένου παρόχου, με βάση τους όρους χρήσης και λειτουργίας, για την οποία η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

ε) Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι αν αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται ή εάν κάποιο από τα προαναφερθέντα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν λείπουν, το αίτημά σας για υπαναχώρηση δεν μπορεί να συντελεστεί και το προϊόν θα σας επιστραφεί με δικά σας έξοδα.

15. Αλλαγή Παραγγελίας / ακύρωση

15.1. Αλλαγή της παραγγελίας ή ακύρωση ενός προϊόντος μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εάν η επιβεβαιωμένη παραγγελία δεν έχει αποσταλεί. Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ακόμα και αν δεν έχει αποσταλεί η παραγγελία, η διεύθυνση παράδοσης δεν μπορεί να αλλάξει για λόγους ασφαλείας (απόπειρα απάτης).

15.2. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

15.3. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιστροφή του συνολικού ή μέρους του ποσού που καταβάλλατε στην εταιρεία μας με την ακύρωση ή αλλαγή της παραγγελίας σας, το σχετικό ποσό θα επιστραφεί σε σας με έναν τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ μας. Σε περίπτωση που μπορείτε να πάρετε την επιστροφή χρημάτων μέσω παρόχου πληρωμών τρίτων (όπως το PayPal, πιστωτική κάρτα κλπ για παράδειγμα) μπορεί να χρεωθείτε με την προμήθεια του συγκεκριμένου παρόχου, με βάση τους όρους χρήσης του, για τους οποίους η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

16. Τροποποίηση όρων

Η SOLOBEER.GR προβαίνει με απόλυτη διακριτική ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση σε τροποποίηση, κατάργηση ή αλλαγή των υπηρεσιών της ή των περιεχομένων αυτού του δικτυακού τόπου.

 

17. Ακυρωσία

Εάν οποιοδήποτε μέρος των όρων χρήσης δεν είναι εφαρμόσιμο ή έγκυρο (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία έχουμε αποκλείσει την ευθύνη μας προς εσάς), όλες οι άλλες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

18. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνείτε, όπως και εμείς, να υποβάλλετε οποιαδήποτε διαφορά στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης του Ηρακλείου στην Κρήτη.

19. Επικοινωνία

Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους όρους χρήσης ή τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από τη SOLOBEER.GR, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κεντρικά γραφεία της SOLOBEER.GR στα παρακάτω στοιχεία:

Κεντρικά Γραφεία SOLOBEER.GR

E-mail: info@solobeer.gr

Τηλέφωνο: 2814001959

Διεύθυνση: οδός Μαχαιριώτου, αρ. 4,71201 Ηράκλειο Κρήτης

 

20. Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της SOLOBEER.GR επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

 

Αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά: 15 του Νοέμβρη του 2016